Come back là gì? Comeback là gì? Đâu là từ đúng chính tả nhất. Ý nghĩa của Comeback là gì? Bài viết hôm nay 4G Vietnamobile.net sẽ gửi đến bạn tất tần tật những điều cần biết về comeback.

Comeback là gì? Ý nghĩa Comeback là gì trong Tiếng Việt

Come back là gì? (động từ)

Come back là một cụm động từ, có ý nghĩa là trở lại.

Ngoài ra, come back còn có thể được dịch là trở về, quay lại, về sử dụng để diễn tả việc ai đó quay lại vị trí ban đầu hoặc sự quay lại khi thành công của cái gì đó.

Ví dụ:

  • I wish I could have convinced her to come back with me. (Tôi ước gì mình có thể thuyết phục cô ấy quay lại đây.)

Comeback (danh từ)

Comeback là một danh từ dùng để chỉ sự quay trở lại của người, sự vật hay sự việc đã dừng lại trước đó.

Sự trở lại này mang đến cho họ mức độ phổ biến, độ nổi tiếng, độ thành công,… như họ đã từng trước đây

Ví dụ: Màn comeback của Sơn Tùng MTP 2022

Trước đây vốn đã nổi tiếng và với màn quay lại của Sơn Tùng thì độ nổi tiếng còn hot hơn.