Có bao giờ bạn để ý từ nào đúng chính tả giữa hằng năm hay hàng năm không? Cùng với đó là các từ đi sau từ hằng hay hàng như hằng ngày – hàng ngày, hằng tuần – hàng tuần, hằng tháng – hàng tháng, hằng năm – hàng năm…rất nhiều người sử dụng bị nhầm từ này. Mời các bạn cùng xem chính tả đúng giữa từ “hằng năm hay hàng năm” nhé?

“Hằng” hay “hàng”, hằng năm hay hàng năm đúng chính tả?

Hằng năm hay hàng năm từ nào đúng

Vì gần âm nên nên những từ trên rất dễ bị nhầm.

Những cặp từ khác nhau giữa 2 yếu tố là “hằng”, “hàng” quy định sự khác nhau

Cả hai yếu tố trên đều có nguồn gốc Hán có bắt nguồn từ chữ “hằng” (bộ tâm, nghĩa là “lâu bền, mãi mãi”) và chữ “hàng” (bộ hành, nghĩa “hàng, lối, dãy”) trong tiếng Hán.

Trong tiếng Việt, nét nghĩa gốc này vẫn còn được bảo lưu tới bây giờ

Trong đó ngữ nghĩa như sau:

  • “hằng” biểu thị “tính liên tục của một hoạt động diễn ra trong suốt cả thời gian dài” (như hằng mong) và “tính lặp đi lặp lại một cách định kỳ theo từng đơn vị thời gian được nói đến”
  • “hàng” có nghĩa là “tập hợp người hoặc vật nối tiếp nhau thành một dãy dài, thường theo một khoảng cách đều đặn” (như xếp hàng, hàng cây), từ đó mang nghĩa biểu thị “số lượng nhiều không xác định, nhưng tính bằng đơn vị được nói đến”

“hằng” và “hàng” có nghĩa khác nhau rất xa.

Đứng trước danh từ chỉ đơn vị thời gian, khi nói “hàng giờ/ ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm” có nghĩa là “nhiều giờ/ ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm [nhưng không xác định được là bao nhiêu]” (vô định)

“hằng giờ/ ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm” có nghĩa là “lặp lại trong từng giờ/ ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm”

Ví dụ: “tôi chơi game hằng tuần” (tức tuần nào cung chơi game) khác với “tôi chơi game hàng tuần liền”

Như vậy, những cặp từ “hằng năm hay hàng năm” từ nào cũng đúng chính tả nhưng do gần âm đọc, chúng bị dùng lẫn lộn phổ biến đến mức được xem là một.

Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ, Hoàng Phê chủ biên, 1992) ghi nhận “hàng” được dùng phụ trước danh từ chỉ đơn vị thời gian giống như “hằng” (tr.421).

Như vậy đến đây bạn đã phân biệt được hằng năm hay hàng năm đúng hay sai và ý nghĩa của nó chưa nào?