Bạn có biết công cụ paint online (miniPaint) không? Trên máy tính bạn dùng nhiều rồi, hãy thử sử dụng công cụ paint online ngay nhé?

Bằng cách bổ sung nhiều tính năng mới và các hiệu ứng thú vị cho ảnh, đảm bảo bạn sẽ thích sử dụng công cụ miniPaint này.

Cách lưu ảnh: Chọn File > Export > Đặt tên và chọn định dạng ảnh (nếu cần) > Ok là xong. 

Chúc các bạn tạo ra nhiều sản phẩm yêu thích nhanh chóng với công cụ paint online (miniPaint)  này nhé?